• facebook
  • twitter
  • google-plus
  • linkedin
  • ارسال به کلوب
  • ارسال به فیسنما
  • ارسال به نت ایران
  • ارسال به هم میهن
  • Email

ActuatorUniversal dimming actuator:


دیمرها به منظور کنترل پیوسته نور لامپ های رشته ا ی، هالوژن، LED و فلورسنت استفاده می شوند. این تجهیزات بر حسب تعداد کانال خروجی ( 4،2،1 ) و حداکثر توان مجاز (تا 1000 وات) در بیش از 8 مدل دسته بندی می شوند.
Blind/switch & switch actuator:


این عملگرها جهت قطع و وصل مدارات روشنایی، پرده، پریز، سیستم های گرمایشی ON/OFF یا PWM و همچنین جهت اندازه گیری میزان جریان مصرف کننده استفاده می شوند. این تجهیزات بر حسب تعداد کانال های خروجی
(2،4،8،12،16،24 )، جریان های مجاز (16 و 10 آمپر) و امکانات خود در بیش از 30 مدل دسته بندی می شوند. تجهیز مذکور قابلیت کنترل مدار به صورت دستی را نیز دارا می باشد.
Fan coil actuator:


فن کوئل اکچوایتورها جهت کنترل سیستم سرمایش و گرمایش مورد استفاده قرار می گیرند. براساس اختاف دما با حد مطلوب دور موتور فن کوئل در سه سرعت تنظیم می شود. این عملگر قابل استفاده در سیستم های 2 لوله و یا 4 لوله بوده و امکان کنترل شیرهای آب ورودی و اینترلاک با پنجره ها جهت صرفه جویی در مصرف انرژی را دارا می باشد.
Heating actuator:


این تجهیز جهت کنترل سیستم گرمایش و سرمایش از کف و یا رادیاتورها استفاده می شود. این عملگر قابلیت کنترل دمای 6 ناحیه مستقل و در هر ناحیه امکان کنترل 4 شیر برقی را دارا می باشد.