Universal dimming actuator

دیمرها به منظور کنترل پیوسته نور لامپ های رشته ا ی، هالوژن، LED و فلورسنت استفاده می شوند. این تجهیزات بر حسب تعداد کانال خروجی ( 4،2،1 ) و حداکثر توان مجاز (تا 1000 وات) در بیش از 8 مدل دسته بندی می شوند.

 

 

 

Blind/switch & switch actuator

این عملگرها جهت قطع و وصل مدارات روشنایی، پرده، پریز، سیستم های گرمایشی ON/OFF یا PWM و همچنین جهت اندازه گیری میزان جریان مصرف کننده استفاده می شوند. این تجهیزات بر حسب تعداد کانال های خروجی
(2،4،8،12،16،24 )، جریان های مجاز (16 و 10 آمپر) و امکانات خود در بیش از 30 مدل دسته بندی می شوند. تجهیز مذکور قابلیت کنترل مدار به صورت دستی را نیز دارا می باشد.

 

 

 

Fan coil actuator

فن کوئل اکچوایتورها جهت کنترل سیستم سرمایش و گرمایش مورد استفاده قرار می گیرند. براساس اختاف دما با حد مطلوب دور موتور فن کوئل در سه سرعت تنظیم می شود. این عملگر قابل استفاده در سیستم های 2 لوله و یا 4 لوله بوده و امکان کنترل شیرهای آب ورودی و اینترلاک با پنجره ها جهت صرفه جویی در مصرف انرژی را دارا می باشد.

 

 

 

Heating actuator

این تجهیز جهت کنترل سیستم گرمایش و سرمایش از کف و یا رادیاتورها استفاده می شود. این عملگر قابلیت کنترل دمای 6 ناحیه مستقل و در هر ناحیه امکان کنترل 4 شیر برقی را دارا می باشد.