با سیستم رادیویی Connect مرتن هر آنچه را که می خواهید به راحتی کنترل نمایید. تکنولوژی بالای این سیستم برقراری ارتباط موثر و موفق دو طرفه ی قطعات رادیویی را با هم تضمین می کند. این سیستم در ساختمان های قدیمی، موزه ها و مکان هایی که امکان اجرای سیم و لوله نیست، به راحتی قابل پیاده سازی می باشد.

 

سیستم های ساختمانی زیادی از طریق این سیستم قابل کنترل هستند.

 

 

 

 

 

 

قابل ارائه در دو طرح سیستم ام و سیستم دیزاین می باشد.