Movement detector & Sensor

  Presence and movement detector     سنسورهای حرکت دارای کاربردهای فراوان در کلاس های درس، دفاتر کار، منازل و ... ادامه مطلب

Access Control

سیستم های کنترل تردد، مناسب برای هتل ها و مراکز پررفت و آمد بوده و باعث افزایش رفاه و امنیت ... ادامه مطلب