Movement detector & Sensor

  Presence and movement detector     سنسورهای حرکت دارای کاربردهای فراوان در کلاس های درس، دفاتر کار، منازل و ... ادامه مطلب

Access Control

سیستم های کنترل تردد، مناسب برای هتل ها و مراکز پررفت و آمد بوده و باعث افزایش رفاه و امنیت ... ادامه مطلب

InsideControl

با نصب این تجهیز درون تابلو برق و ارتباط آن با یک مودم وایرلس می توان کل ساختمان را توسط ... ادامه مطلب

Home & SpaceLYnk

جهت ثبت، ارسال، تجزیه و تحلیل داده ها و مدیریت قسمت های مختلف ساختمان از کنترلر منطقی استفاده می شود. ... ادامه مطلب